Patrick Sharp
P. Sharp
(34)
2) M. Hossa CHI (30)
3) P. Kane CHI (29)
Duncan Keith
D. Keith
(55)
2) P. Sharp CHI (44)
3) P. Kane CHI (40)
Patrick Sharp
P. Sharp
(78)
2) P. Kane CHI (69)
3) J. Toews CHI (68)
Marian Hossa
M. Hossa
(28)
2) J. Toews CHI (26)
3) B. Seabrook CHI (23)
Corey Crawford
C. Crawford
(.917)
2) A. Raanta CHI (.897)
3) N. Khabibulin CHI (.811)
Corey Crawford
C. Crawford
(2.26)
2) A. Raanta CHI (2.71)
3) N. Khabibulin CHI (5.0)
Corey Crawford
C. Crawford
(2)
2) A. Raanta CHI (1)
3) N. Khabibulin CHI (0)
Corey Crawford
C. Crawford
(32)
2) A. Raanta CHI (13)
3) N. Khabibulin CHI (1)